Предепидемиологична обстановка в Силистра

Деца Здраве Силистра

Директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Теодора Начева потвърди, че Силистра е с повишени стойности на остри респираторни заболявания. Регистрираната заболеваемост е 213 на 10 000 души. Тя е над средната за страната 176 на 10 000 души. Най-засегнати са възрастовите групи до 4 и над 30 години. 

Със заповед вече са ограничени профилактични прегледи и имунизации на здрави деца и профилактични прегледи на бременни, а така също и свижданията в болничните отделения и се въвежда пропускателен режим.

 От 15.01. всички училища подават ежедневна информация към РУО – Силистра за броя на отсъстващите ученици и учители. Обобщената информация се изпраща в МОН.