Вторият учебен срок започва от утре – 7-ми февруари 2018

Деца Силистра

Няколко дни междусрочна ваканция, получени бележници, усмихнати ученици и щастливи родители – това е идеалният вариант за семейната картинка през последните дни в Силистра. Срокът приключи, а учениците бяха пуснати в заслужена ваканция в периода 03-06 февруари.

Вторият учебен срок за учениците и децата в предучилищна възраст започва на 7-ми февруари. Той ще продължи както следва: 

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V – VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

Друг важен момент е подаването на заявления за 1. клас в учебните заведения на територията на община Силистра. Съгласно Заповед на Кмета това ще се случи от 2-ви април. Тогава ще стартира официалното подаване на заявление към всяко училище. Следете сайтовете на учебните заведения за повече информация.