Общи условия

Общите условия на сайта „Майките на Силистра“ и затворената група във фейсбук „Майките на Силистра“ се определят въз основа на следните принципи:

  1. В групата и сайта се пише само на кирилица.
  2. В групата и сайта не се допускат обиди и уронващи авторитета думи за личности, институции и други.
  3. Всеки има право на мнение, но то следва да бъде добре обмислено и да има предвид, че може да бъде използвано срещу него в даден момент. Следвайте правилото „Написаното остава!“
  4. За да бъдете член на групата ни във фейсбук, следва първо да отговорите на следните 3 въпроса, зададени предварително от администраторите: 
  • В Силистра ли живеете / от Силистра ли сте?
  • Има ли конкретна причина, поради която искате да сте член на групата?
  • Ще продавате/рекламирате ли нещо в групата?

Тези въпроси целят да ни насочат каква е Вашата заинтересованост към групата и ще определят дали да бъдете одобрени от администраторите или не. 

     5. Кандидати, които не са отговорили и на трите въпроса, автоматично ще бъдат изтривани.

     6. Целта на групата и сайта е взаимопомощ, споделяне на добри практики и идеи, мнения за институции, личности, специалисти и други. Ако Вашата цел е просто да продавате своите услуги, продукти и други, то тогава молим да се пренасочите към груга група.

    7. Реклама – Ако искате да направите публикация в групата ни във фейсбук с цел да рекламирате, подобни публикации следва да се правят не повече от веднъж седмично. Сами разбирате, че за някои те са полезни, но за други – безинтересни. Членовете на групата нарастват всекидневно, трябва да уважаваме всеки, доколкото това е възможно!

    8. Купувам-продавам – И това действие не е строго забранено, стига да не се прекалява. Публикациите за дадена продажба да не надвишават 2 пъти седмично. За целта беше създаден албум със снимки на вашите продажби, поставяйте снимките с описание към тях, а всеки който се интересува, ще го посети. Очаквайте скоро и специална категория „Купувам – продавам“ в сайта, която ще спомогне по-лесно публикуване на продажби на определено за целта място.

9. Сайтът „Майките на Силистра“ не е медия, но администраторът желае всички да сме добре информирани. За целта ще бъдат споделяни интересни идеи, инициативи и дейности, взаимствани от други сайтове, като в края на всяка публикация задължително ще бъде посочван източникът й. Ако има сайтове или личности, нежелаещи да бъде публикувана информация, взаимствана от тях, то нека се свържат с нас на имейл: mothers.silistra@gmail.com или да използват нашата форма за контакти .

10. Общите условия са отворен файл, който може и ще бъде допълван своевременно.

 

Page list

Меню с линкове към социални мрежи